Ref. 977820000
Sachador c/ Motor Honda GX25 Vel.
Freza 55cm

 
Ref. 946166200
Motoenxada c/ motor Honda GX160
1 Vel Frente + 1 Vel Trás
     
Ref. 935558000
Motoenxada Euro 102 (F34) Motor Honda GX200 (6.5cv)
Caixa Vel 3+1
 

Ref. 945551600
Motoenxada diesel Euro motor Changfac c/296cc
3 Vel frente + 1 Vel trás

     
Ref. 945558000
Motoenxada Euro 102 F34 Honda GX160 5,5CV
3 Vel Frente + 1 Vel Trás (Caixa)

 
Ref. 945558000
Motoenxada Euro 102 F34 Honda GX200 6,5CV
3 Vel Frente + 1 Vel Trás (Caixa)

     
 
Ref. 945551200
Motoenxada F34 Lombardini 15LD 315 8CV
3 Vel Frente + 1 Vel Trás (Caixa)

 
Ref. 9461621
Motoenxada Euro Briggs & Stratton 5,5CV
1 Vel Frente + 1 Vel Trás (Correias)

     
 
Ref. 945551110
Motoenxada F34 Lombardini 15LD 360 10CV
3 Vel Frente + 1 Vel Trás (Caixa)

 
 


Ref. 985000000
Motocultivador c/ motor RTT3 Briggs & Stratton 6,5 cv
Caixa vel. 2+1

 
CORTA RELVAS


Ref. 955009000
Tractor Corta Relva Briggs & Stratton 10,5HP
Hidrostática / 67cm

 
Ref. 955225000
Tractor Relva Briggs & Stratton 12,5HP
Mecânica / 76cm